Вакансiї

ПП «Білоцерківська агропромислова група» запрошує на постійну роботу: 
 
Комірник (склад готової продукції)  
 
Завдання та обов'язки:  
 • Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск готової продукції на склад допоміжних матеріалів, її розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних замовлень.
 • Організовує і забезпечує зберігання готової продукції, додержання режимів зберігання.
 • Веде облік наявної на складі готової продукції і звітну документацію про їх рух.
 • Веде облік та паспортизацію сировини,  яка передається на виробництво плавсирів, і  звітну документацію про їх рух.
 • Бере участь у проведенні інвентаризації ТМЦ, які приймає.
 • Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 • Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, санітарним станом складських приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.
 • Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 • Приймає на склад, зберігає і видає зі складу готову продукцію та сировину.
 • Перевіряє відповідність сировини та готової продукції, яку приймає, супровідним
 • документам.
 • Керує роботою під час навантаження, відвантаження готової продукції і розташування її приміщенні складу.
 • Складає дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів. 
Кваліфікаційні вимоги: 
 • Середня  спеціальна або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). 
 
Майстер виробництва (відділ молочних продуктів)  
 
Завдання та обов'язки:   
 • Здійснює загальне керівництво роботою цеху під час своєї зміни.
 • Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху під час своєї зміни.
 • Забезпечує, під час своєї зміни, виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання всіх видів ресурсів при виробництві продукції.
 • Контролює прийомку молока, його кількість і якість, контролює  розподіл сировини для переробки, в залежності від якості.
 • Контролює правильність заповнення даних в накладних і щоденних звітах, рапортах, згідно лабораторних довідок, надає ці документи для перевірки і затвердження заступнику директора з виробництва.
 • Організовує та контролює дотримання технологічних процесів.
 • Забезпечує повне завантаження обладнання і правильну його експлуатацію, рівномірну та продуктивну роботу цеху.
 • Перевіряє якість виробленої продукції.
 •  Забезпечує виконання заходів по упередженню браку і підвищенню якості продукції.
 • Організовує проведення ремонтно-будівельних робіт у виробничих приміщеннях і зоні обслуговування цеху.
 • Забезпечує належний санітарно-технічний стан цеху і складу допоміжних матеріалів.
 • Визначає робочі місця для робітників згідно їх кваліфікації і практичних навиків для виконання змінних завдань.
 • Контролює дотримання робітниками виробничої трудової дисципліни, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії. 
Кваліфікаційні вимоги: 
 • Повна або вища базова освіта технічних напрямків. Післядипломна освіта у галузі управління або економіки.
 
Оператор сушильних установок 
 
Апаратник згущення молока 
 
Апаратник виробництва сухих молочних продуктів